Formulier voor de bediening van het heilig avondmaal

Formulier voor de bediening van het heilig avondmaal (verkort)

Formulier voor het doen van openbare belijdenis

Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen

Formulier voor de bevestiging van het kerkelijk huwelijk

Formulier voor de bediening van de doop

Formulier voor de bevestiging van een predikant