Agenda voorjaarszitting van de synode van de vGKN op zaterdag 10 april 2021 te Boornbergum, aanvang 9.30 uur

N.B. De vergadering kan i.v.m. COVID-19 alleen worden bijgewoond door genodigden. 

1.opening door ontvangende kerk van Boelenslaan
2. appèl nominaal
3. vaststelling agenda
4. vaststelling notulen van de synodezitting d.d. 3-10-20
5. n.a.v. de notulen, voor zover niet elders geagendeerd:
a. Jaarboekje 2021
b. ambtsdragerstoerusting: vervolg
c. consulentschap Frieschepalen-Siegerswoude
d. afronding zaken rond de kerk van Noordwijk
e. Lidmaatschap predikanten Heslinga en Maliepaard
f. Besluitenlijst
6. Ingekomen/uitgegane post:
Ingekomen: diversen Raad van Kerken; kerkproeverij; Timon Magazine; Brief synode GKv
i.v.m. Oecumenisch Akkoord; uitnodigingen voor afscheid predikanten
Maliepaard en Bloemendal
Uitgegaan: antwoord aan synode GKv.
7. Appèlzaak Frieschepalen-Siegerswoude (comité)
8. Ruildiensten 2021 en 2022: rooster en afspraken
9. presentatie vGKNieuws
10. eventuele mededelingen
11. rondvraag
12. datum volgende synodezitting. Voorstel: zaterdag 2 oktober 2021 te Noordwolde
13. Sluiting van de synodezitting door de praeses van de synode (uiterlijk 11.30 uur)

Nieuws

Agenda voorjaarszitting van de synode van de vGKN op zaterdag 10 april 2021 te Boornbergum, aanvang 9.30 uur

Lees meer...

Kort verslag van de slotzitting van de synode van Frieschepalen-Siegerswoude III (2018-2020) in de MaasStee te Assen op zaterdag 3 oktober 2020

Lees meer...