De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben al een lange geschiedenis. Deze kerken willen het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad verkondigen in de wereld van vandaag. Daarbij weten wij ons gebonden aan de Bijbel als Gods Woord, aan de drie algemene belijdenisgeschriften en aan de gereformeerde belijdenis.

Wij willen ons kerkzijn vormgeven volgens de Gereformeerde kerkorde. Op deze manier willen wij verbonden zijn en blijven met christenen in binnenland en buitenland die op diezelfde basis staan. Deze verbondenheid willen wij ook actief zoeken.

Nieuws

Assen, 8 oktober 2016

Op 8 oktober waren de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) bijeen voor de 1e synodezitting van de synode van Assen. Anders dan bij de gelijknamige synode van 1926 ging het niet over de slang maar werd bij de opening van de vergadering Psalm 8 gelezen.

Lees meer...

Als christenen lezen we de Bijbel. Het is het Woord van God, ons gegeven als richtsnoer voor ons leven. Maar in gesprekken komt nogal eens naar voren dat we de Bijbel niet altijd even gemakkelijk vinden om te lezen.

Lees meer...