Kort verslag van de openingszitting van de synode van Noordwolde (2024-2025) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, te Noordwolde op zaterdag 6 april 2024

Voorafgaande aan de vergadering genoten de afgevaardigden en diverse gasten van een feestelijk ontbijt, aangeboden door de kerk van Noordwolde.

Namens de roepende kerk van Noordwolde opende Zr K. van Drie-Visscher de synode. Nadat zij was voorgegaan in gebed werd Elb. 218, “Samen in de Naam van Jezus”, gezongen.
Zr van Drie hield een inleiding over ‘dankbaarheid door verwondering’, mede naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de vGKN in mei 2024. Er zijn vele redenen voor dankbaarheid; de grootste reden is Jezus. Wie Hij is en wat Hij voor ons deed maakt ons dankbaar en vol verwondering. Als illustratie vertelt Zr van Drie over Kintsugi, Japanse lijmkunst waarmee gebroken voorwerpen door middel van lijmen nog mooier dan voorheen worden, bijvoorbeeld door het gebruik van lijm met goud. Het is Gods verlangen om kapot leven, een kapotte samenleving, te herstellen. Wie met Christus is, is een nieuwe Schepping. Deze nieuwe nieuwheid begint bij Christus’ dood en opstanding.
Hierna kregen de aanwezigen de gelegenheid om zelf te oefenen met een vereenvoudigde versie van kintsugi – en zelfs dat was niet eenvoudig.
Hierna zongen de aanwezigen als geloofsbelijdenis Elb. 289.

Als moderamen 2024-2025 werden (verkozen en) benoemd: praeses: Ds K.J. Bijleveld; scriba: Dr A. van Harten-Tip; assessor: Br S. Algra; actuarius: Ds J.J. Douma-van der Molen en quaestor: Br J. Rienstra.
Wegens afwezigheid van Ds Bijleveld nam Br S. Algra het presidium over van Zr van Drie. Hij bedankte Zr van Drie en de kerk van Noordwolde voor de opening en de ontvangst.

De notulen van de synodezitting van 7 oktober 2023 werden ongewijzigd vastgesteld. Daarmee waren tevens de Acta 2022-2023 vastgesteld.

Op 18 april 2024 organiseert de kerk van Assen een toerustingsavond: ‘Problemen met polarisatie – over conflictbeheersing in de kerk’, met dhr. Steef Post.
Op de website, www.vgkn.nl, staat een Bijbelleesrooster voor de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal.

Deputaten Kerkelijke Samenwerken werden herbenoemd, met de opdracht om de gelegde oecumenische contacten te onderhouden, zo mogelijk uit te bouwen en hierover met regelmaat te rapporteren.

De quaestor deed verslag over het boekjaar 2023. Er was een positief saldo. De kas werd gecontroleerd en in orde bevonden. n aanvaard. Het quotum werd gehandhaafd op € 12,00 per ziel per jaar. De assessor bedankte de quaestor, de financiële commissie, boekhoudster en de drukkers voor hun inzet.

De handreiking vanuit SSMKR ‘vang voor ons de vosjes die de wijngaard te gronde richten’, over omgaan met daders van seksueel misbruik in kerkelijke relaties die vertrekken naar een ander kerkverband, werd besproken en aanvaard.

De predikanten Douma-van der Molen en Van Harten-Tip bezochten de eerste vergadering van de synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken en brachten een groet van de synode van de vGKN over.

Zr M. Anneveldt-van der Galiën presenteerde het nieuwe vGKNieuws, met de titel ‘spoorzoeken’, over het hemels Koninkrijk dat er nog niet is, maar waarvan toch al sporen te vinden zijn. Dit nummer is te bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het Jaarboekje 2024 zal op een beveiligd gedeelte van de website, www.vgkn.nl, worden geplaatst.

De volgende synodezitting is D.V. op zaterdag 12 oktober 2024, te Frieschepalen-Siegerswoude.

Na het zingen van Elb 132. “U zij de glorie”, sloot de assessor de synodezitting, nadat hij de afgevaardigden, de gasten, de kerk van Noordwolde en de organist had bedankt en hij was voorgegaan in dankgebed.

Nieuws

Kort verslag van de openingszitting van de synode van Noordwolde (2024-2025) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, te Noordwolde op zaterdag 6 april 2024

Lees meer...

Agenda voor de openingszitting van de Synode van Noordwolde van de vGKN op zaterdag 6 april 2024, om 9.30 uur

Lees meer...