De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben al een lange geschiedenis. Deze kerken willen het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad verkondigen in de wereld van vandaag. Daarbij weten zij zich gebonden aan de Bijbel als Gods Woord, aan de drie algemene belijdenisgeschriften en aan de gereformeerde belijdenis. Zij willen het kerk-zijn vormgeven volgens de gereformeerde kerkorde.

voortgezette Gereformeerde Kerken

In 2004 gaan de meeste kerken die deel uitmaakten van de Gereformeerde Kerken in Nederland op in de Protestantse Kerk Nederland. Een aantal kerken besluit echter zelfstandig te blijven. Zij vormen samen de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. Zij willen gereformeerd zijn op dezelfde wijze als zij dat tot dan toe geweest zijn. Zo willen zij ook verbonden zijn en blijven met christenen in binnen- en buitenland die dezelfde grondslag hebben. Deze verbondenheid wordt actief gezocht.

Beleid

De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland willen in overleg met elkaar, maar plaatselijk zelfstandig, hun beleid bepalen. Zij besluiten gezamenlijk over die taken en zaken die het plaatselijke niveau overstijgen of die een kerk niet alleen kan afhandelen. Dit beleid betekent bij voorbeeld dat iedere kerk zelf bepaalt welke goede doelen gesteund worden. Daardoor is de betrokkenheid van de leden groot. Ook hebben zij geen groot en duur bovenplaatselijk bestuursapparaat nodig. Hierdoor kan het geld voor werkelijk belangrijke zaken zoals pastoraat, evangelisatie, zending en diaconaat worden gebruikt. De effectiviteit en de uitstraling van de kerken in hun getuigenis van Jezus Christus worden daardoor vergroot.

Wanneer de HERE God mede door middel van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland Zijn Kerk wil bouwen, dan zal dat blijken door de Zegen die op het werk van deze kerken rust. Die Zegen zal allereerst merkbaar zijn door de geloofsgroei van de leden. Want groei is niet alleen groeien in getal, maar zeker ook in diepgang, in verbondenheid met de Drieënige God.

Nieuws

Kort verslag van de openingszitting van de synode van Noordwolde (2024-2025) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, te Noordwolde op zaterdag 6 april 2024

Lees meer...

Agenda voor de openingszitting van de Synode van Noordwolde van de vGKN op zaterdag 6 april 2024, om 9.30 uur

Lees meer...