De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben al een lange geschiedenis. Deze kerken willen het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad verkondigen in de wereld van vandaag. Daarbij weten wij ons gebonden aan de Bijbel als Gods Woord, aan de drie algemene belijdenisgeschriften en aan de gereformeerde belijdenis.

Wij willen ons kerkzijn vormgeven volgens de Gereformeerde kerkorde. Op deze manier willen wij verbonden zijn en blijven met christenen in binnenland en buitenland die op diezelfde basis staan. Deze verbondenheid willen wij ook actief zoeken.

Nieuws

De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk gebedsuur te organiseren.

Lees meer...

Bijzondere tijden leveren ook bijzondere vormen van woordverkondiging en bemoedigingen.

Houd dit bericht onder de aandacht voor updates.

Lees meer...