Downloads

De door de synode van de vGKN vastgestelde formulieren voor gebruik binnen de kerken

De door de synode van de vGKN uitgegeven rapporten

Gedragscode binnen de vGKN

Kerkorde van de vGKN

Hier vindt u de besluitenlijsten van de synode

Jaarboekjes van de vGKN

 

Nieuws

De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk gebedsuur te organiseren.

Lees meer...

Bijzondere tijden leveren ook bijzondere vormen van woordverkondiging en bemoedigingen.

Houd dit bericht onder de aandacht voor updates.

Lees meer...