Downloads

De door de synode van de vGKN vastgestelde formulieren voor gebruik binnen de kerken

De door de synode van de vGKN uitgegeven rapporten

Gedragscode binnen de vGKN

Kerkorde van de vGKN

Hier vindt u de besluitenlijsten van de synode

Nieuws

Agenda voorjaarszitting synode van Frieschepalen-Siegerswoude-III op D.V. 6 april 2019 te Boornbergum

Lees meer...