Downloads

De door de synode van de vGKN vastgestelde formulieren voor gebruik binnen de kerken

De door de synode van de vGKN uitgegeven rapporten

Gedragscode binnen de vGKN

Nieuws

Op zaterdag 14 april 2018 vond de slotzitting plaats van de synode van Assen, 2016-2018.

Lees meer...