Downloads

De door de synode van de vGKN vastgestelde formulieren voor gebruik binnen de kerken

De door de synode van de vGKN uitgegeven rapporten

Gedragscode binnen de vGKN

Kerkorde van de vGKN

Hier vindt u de besluitenlijsten van de synode

Jaarboekjes van de vGKN

 

Nieuws

Nederduits Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika en voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland sluiten oecumenische overeenkomst

Lees meer...

Er is een nieuw jaarboekje uitgekomen van de vGKN 2019/2020

Lees meer...