Nieuws

Agenda slotzitting van de synode van de vGKN op D.V. 4 april 2020 te Assen, aanvang 9.30 uur

Lees meer...

Nederduits Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika en voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland sluiten oecumenische overeenkomst

Lees meer...