Openingszitting Synode vGKN 2022-2024: kwetsbare mensen op weg naar Gods Koninkrijk. Frieschepalen, 2-04-2022

In de opening van de synode stelde de roepende kerk van Frieschepalen 1 Joh. 4: 7-21 centraal: de liefde van de HERE God voor kwetsbare en zondige mensen. Op die basis is het mogelijk om ook in deze tijd Kerk van Christus te zijn. Dat vertrouwen werd uitgezongen in diverse liederen.
Na de herverkiezing van het moderamen van de vorige synode en de benoeming van deputaten en commissieleden werd in een sfeer van vertrouwelijkheid en openheid gesproken over diverse onderwerpen die de Kerk en haar leden aangaan.
Br R. Reinders, lid van de kerk van Boornbergum-Kortehemmen, gaf als trainer van het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties een indringende minitraining aan afgevaardigden en gasten. De kwetsbaarheid van mensen én van kerkelijke gemeenschappen werd hierdoor ervaren, evenals de verantwoordelijke taak die kerken en speciaal ambtsdragers hierin hebben. Het is belangrijk dat ze daarbij worden gesteund door de interne vertrouwenspersonen en de professionals van het Meldpunt.
Br M. Claus uit Harkema ontving vier jaar verlenging van zijn preekconsent.
Het kerkverband bleek financieel gezond te zijn; daarom werd besloten het quotum op 12 euro per ziel te houden. Diverse overheidsregelingen vragen gedetailleerde informatie van kerken; onder andere door het CIO wordt getoetst of het altijd wettelijk noodzakelijk is om deze informatie te verstrekken.
Er werd uitgebreid gesproken over Zending en Evangelisatie. De kerken hebben hiervoor eigen projecten, maar willen ook van elkaar leren en samen de schouders zetten onder taken die ze niet alleen kunnen uitvoeren. De deputaten Z+E willen toerusting bieden om als getuigende christenen en kerken in deze wereld te staan.
Aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen zal er, Deo Volente, een inspiratieavond zijn voor ambtsdragers en gemeenteleden. Hierin zal worden gereflecteerd op de lessen die voor heden en toekomst kunnen worden geleerd van de corona-crisis. Met veel creativiteit zochten de kerken en kerkleden de gemeenschap met de HERE en met elkaar, en Hij heeft daarin Zijn Zegen gegeven. Pijnlijk werd zichtbaar dat er veel geestelijke armoede in de wereld is, en weinig oog voor de komst van Gods Koninkrijk.
Er werd een nieuw, opbouwend en kleurrijk nummer van het vGKNieuws gepresenteerd met als thema ‘Groei’. Het is de bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Als datum voor de volgende synodezitting werd vastgesteld D.V zaterdag 1 oktober 2022, om 9.30 uur, te Boornbergum. Hierna sloot Ds Bijleveld de synodezitting.

 

Nieuws

Kort verslag van de openingszitting van de synode van Noordwolde (2024-2025) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, te Noordwolde op zaterdag 6 april 2024

Lees meer...

Agenda voor de openingszitting van de Synode van Noordwolde van de vGKN op zaterdag 6 april 2024, om 9.30 uur

Lees meer...