Kort verslag van de najaarszitting van de synode van Frieschepalen-Siegerswoude IV (2022-2024), in Boornbergum op zaterdag 1-10-22

Namens de ontvangend kerk van Boornbergum-Kortehemmen heette Br W. Tabak afgevaardigden en gasten welkom. Hij las Genesis 1:27-31. De aarde is in nood en wij zien uit naar de nieuwe hemel en aarde. Na gebed gaf Br Tabak het woord aan Br E. van Drie, die vertelde over zijn ervaringen als boer; als afsluiting van zijn verhaal las hij Joh.de Heer 53 voor: ‘ga niet alleen door ’t leven…, ga tot uw Middelaar!’ Hierna werd er doorgesproken over de verantwoordelijkheid van christenen en de taak van de kerken in dit verband. Praeses Ds K.J. Bijleveld liet Gezang 479 zingen: ‘Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee.’

Een rondje ‘wel en wee’ liet zien dat het goed mag gaan in de kerken.

Het Jaarboekje 2022/2023 is verschenen; het is om privacy-redenen een intern document.

De praeses dankte Zr Borger en de drukker voor het vele werk dat zij weer hebben verzet.

D.V. op woensdag 23 november a.s. is er te Boornbergum een bemoedigingsavond met als thema ‘’t Werk van God is niet te keren, omdat Hij erover waakt!’ – ervaringen en leerpunten n.a.v. de corona-tijd. De avond is bedoeld voor alle gemeenteleden. Opgave bij de actuarius.

Ds Bijleveld en Br D. Hoekstra vertegenwoordigen de vGKN bij de openingsbijeenkomst van de Landelijke Vergadering van de NGK en de Synode van de GKv, D.V. 8-10-22, te Zoetermeer.

Financieel gaat het goed met de vGKN.

Er is een nieuw overzicht van de zendings- en evangelisatieactiviteiten binnen de vGKN. Dat zal tijdens de volgende synodezitting worden besproken.

Er is gesproken over de Kerkorde in eerste lezing ten dienste van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken. Deputaten Kerkelijke Samenwerking maken een rapport dat aan de kerkenraden zal worden gezonden en tijdens de volgende synodezitting wordt besproken.

De kerk van Boornbergum-Kortehemmen bood afgevaardigden en gasten een lunch aan.

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties heeft een vacature voor communicatieadviseur. Er is een nieuwe vertrouwenspersoon aangesteld.

Het nieuwe nummer van het vGKookboekje ‘nagerechten’ is te bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., à €5,00 exclusief verzendkosten. De opbrengst is, op verzoek van de kerk van Boornbergum-Kortehemmen, voor NairobiKids. Ook eerdere deeltjes zijn nog te bestellen.

Ook het nieuwe nummer van het vGKNieuws werd gepresenteerd, met als thema: ‘Zorgen maken of –voor’, als opvolger van het nummer ‘Groei’. Dit is eveneens te bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tegen vergoeding van de kosten.

D.V. zaterdag 1 april 2023 om 9.30 uur vergadert de synode van de vGKN te Assen.

De praeses liet Gezang 465: 1, 3, 5 zingen. Daarna ging Ds J.J. Douma-van der Molen, actuarius, voor in gebed en sloot de praeses de synodezitting.

Nieuws

Kort verslag van de openingszitting van de synode van Noordwolde (2024-2025) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, te Noordwolde op zaterdag 6 april 2024

Lees meer...

Agenda voor de openingszitting van de Synode van Noordwolde van de vGKN op zaterdag 6 april 2024, om 9.30 uur

Lees meer...