De synode van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) heeft op haar vergadering van 3 oktober 2015 de preekbevoegdheid ingetrokken van de predikant-in-opleiding te Garderen.

De voorganger was gestopt met zijn opleiding aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, waardoor hij niet langer voldeed aan één van de gemaakte afspraken voor zijn status en hij niet langer in aanmerking komt voor het predikantschap. Hij kreeg in april 2014 preekbevoegdheid onder voorwaarde dat hij binnen de met de synode gemaakte afspraken de opleiding tot predikant zou voltooien. Als preekconsenthouder was hij niet bevoegd tot het bedienen van doop en avondmaal of het bevestigen van huwelijken en ambtsdragers.
Het besluit tot intrekking van het preekconsent is aan de kerkenraad van de kerk van Garderen meegedeeld en toegelicht. De kerkenraad van Garderen heeft daarop aangegeven per 1 januari 2016 uit het kerkgenootschap van de vGKN te zullen treden. De synode van de vGKN betreurt dit besluit van de kerk van Garderen zeer. Er is overleg gaande over de praktische gevolgen die uittreding heeft voor de plaatselijke gemeente.


De vGKN voeren juist op dit moment gevorderde gesprekken met andere kerken over de erkenning van de ambten, zodat predikanten in elkaars diensten kunnen voorgaan. De vGKN hechten er aan dat haar predikanten een volledige en erkende theologische opleiding krijgen. Het overleg over de erkenning van de ambten wordt deels gevoerd in het ‘vijf kerken overleg’ van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKv), de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de vGKN.

Nieuws

Namens de kerkenraad van de ontvangende kerk, de vGK Assen e.o. ‘Oase’, wordt u geïnformeerd over de slotzitting van de synode van Frieschepalen - Siegerswoude III (2018-2020)

Lees meer...

De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk gebedsuur te organiseren.

Lees meer...