Nederduits Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika en voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland sluiten oecumenische overeenkomst

Utrecht, 18 november 2019

De NGK-SA en de vGKN hebben een Memorandum of Understanding gesloten.

Op maandag 18 november werd in Utrecht een verklaring van die strekking ondertekend. Namens de NGK-SA ondertekende de algemeen secretaris Dr G. Claassens de overeenkomst, namens de vGKN scriba Dr A. van Harten-Tip en deputaat kerkelijke samenwerking Ds B. Bloemendal.

Overeenkomst NGK-SA en vGKN

De genoemde kerken verklaren dat zij elkaar herkennen en erkennen als gereformeerde kerken van Christus, op basis van Schrift en Belijdenis. Zij gaan daarom een volledige oecumenische relatie met elkaar aan. Dat houdt onder andere in dat zij elkaars leden aanvaarden, elkaars ambten erkennen en dat de predikanten wederzijds beroepbaar zijn. Er zal regelmatig contact zijn tussen deze kerken. Met name op missionair terrein willen zij elkaar tot steun zijn. Maar ook het theologisch onderwijs en onderzoek en het omgaan met seksueel misbruik in kerkelijke relaties hebben de gezamenlijke aandacht.

Met deze overeenkomst belijden de NGK-SA en de vGKN dat de eenheid van het Lichaam van Christus, speciaal in de gereformeerde traditie, van het allergrootste belang is en zij zien uit naar stimulerende contacten om, ieder in de eigen situatie, de opdracht van de Here van de Kerk vorm te geven. 

Nieuws

Kort verslag van de openingszitting van de synode van Noordwolde (2024-2025) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, te Noordwolde op zaterdag 6 april 2024

Lees meer...

Agenda voor de openingszitting van de Synode van Noordwolde van de vGKN op zaterdag 6 april 2024, om 9.30 uur

Lees meer...