Dr. H.J. Selderhuis, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, 2016; Ean code: 9789462786424; 333 p., gebonden; winkelprijs € 24,95.

In de aanloop naar het Lutherjaar 2017 verschijnen er diverse publicaties over Luther; ook wordt werk van deze Reformator heruitgegeven. Dr Selderhuis heeft met ‘Luther, een mens zoekt God’ een mix van beide gegeven Op de hem kenmerkende vlotte manier schetst hij een beeld van Maarten Luther, zijn leven, werken en persoonlijkheid. Hij karakteriseert de diverse periodes van Luthers leven met woorden als kind, monnik, exegeet, architect, vader, profeet. Voor iedere levensfase geeft hij een (groot) aantal kenmerkende citaten, die grotendeels opnieuw door hemzelf zijn vertaald. Het beeld dat van Luther ontstaat is dat van een niet altijd even gemakkelijke maar zeer gedreven en gelovige man, een mens van vlees en bloed. Om het met zijn eigen woorden te zeggen: ‘simul justus et peccator’, zowel een zondaar als een gerechtvaardigde. Dr Selderhuis brengt de mens Luther dichtbij, mede door zijn bij tijden humoristische schrijftrant. Daarin zijn schrijver en beschrevene verwant, maar gelukkig voor de lezer mist de auteur de botheid en grofheid die Luther, evenals veel van zijn -en onze- tijdgenoten, eigen was.

Deze Luther-biografie is ook voor de niet-theoloog zeer de moeite van het lezen waard. Het zal zelfs weinig moeite kosten om dit boek te lezen, zo boeiend is zowel het onderwerp als de beschrijving. Er wordt een helder beeld geschetst van Luthers leven en werken en de theologische, sociale en politieke situatie in Duitsland in de eerste helft van de 16e eeuw. De aflaathandel en de problemen daarmee worden bij voorbeeld helder uiteen gezet. Een enkele keer treden er herhalingen op; dat kan storend maar ook verhelderend werken.

Het boek is voorzien van veel en veelkleurige afbeeldingen, die de veelkleurigheid van Luther en zijn leven recht doen. Voor wie wil weten waar de vele verwerkte gegevens te vinden zijn is er een uitgebreid notenapparaat, dat achterin het boek is opgenomen zodat het de minder hierin geïnteresseerde lezer niet stoort.

Het is jammer dat er enkele drukfouten in dit mooie boek zijn geslopen. In de stijl van Luther kan als reactie daarop worden gegeven dat er op deze aarde nog niets volmaakt is: wij zien echter met reikhalzend verlangen uit naar de volmaaktheid in Gods koninkrijk.

 

Luther: een mens zoekt God. Veel lezers zullen iets van diens zoektocht, met vallen en opstaan, herkennen. Want Dr Selderhuis heeft bepaald geen protestantse heiligenroman geschreven. In de biografie van deze invloedrijke en feilbare reformator komt daarom de grootheid van de Genade van de Here God duidelijk naar voren. Luther zou het niet anders hebben gewild. 

Nieuws

Kort verslag van de openingszitting van de synode van Noordwolde (2024-2025) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, te Noordwolde op zaterdag 6 april 2024

Lees meer...

Agenda voor de openingszitting van de Synode van Noordwolde van de vGKN op zaterdag 6 april 2024, om 9.30 uur

Lees meer...