Op zaterdag 11 april 2015 kwam de synode van de vGKN in het Friese Noordwolde bijeen voor haar voorjaarszitting. De blijdschap van de boodschap van Pasen en het daaruit mogen leven doortrok zowel de vergadering als de vele persoonlijke ontmoetingen.

Die ontmoetingen gingen ook over de kerkgrenzen heen. Er waren gasten uit andere kerkverbanden; uit de verslagen bleek de groeiende toenadering en verdieping van diverse oecumenische contacten.

Dit kwam concreet tot uitdrukking in de aansluiting van de vGKN bij het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties. Bij het schuilen onder de vleugels van de HEERE hoort immers dat ieder veilig is. Er mag in de kerk geen sprake zijn van misbruik. Wanneer dit toch voorkomt, is het zaak dat er recht gedaan wordt aan het slachtoffer. De beste manier om misbruik te voorkomen is preventie en het Meldpunt voorziet in beide. De vGKN zijn dankbaar dat zij met ingang van heden aangesloten zijn bij dit Meldpunt, wat is opgericht door de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Christelijk Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken en waarbij inmiddels ook de HHK is aangesloten.

De vGKN kennen vanaf hun ontstaan vele gastleden. De synode nam een regeling aan waarin hun positie wordt omschreven.

In de afgelopen 10 jaar werden liturgische formulieren opgesteld. Deze zijn geharmoniseerd en gebundeld in een nieuwe, handzame editie. Zoals al het drukwerk werden ook deze boekjes door de eigen huisdrukkers uit Garderen vervaardigd. De formulieren zijn ook te vinden op de website www.vgkn.nl.

Op deze site is ook de laatste editie van het vGKNieuws, dat opnieuw door de scriba is samengesteld, te downloaden.

Het kerkverband is financieel gezond, zo bleek uit het verslag van de financiële commissie. In het kader van het voldoen aan de voorwaarden voor de ANBI-status zullen de gegevens binnenkort op de website worden vermeld.

Met dankbaarheid wordt teruggekeken op een bewogen en warme ontmoeting van broeders en zusters in de Here. Dit werd tot uitdrukking gebracht in het slotlied: Psalm 134.

overeenkomst vgkn seksueel meldpunt

Ondertekening van de overeenkomst met het Meldpunt Seksueel Misbruik door vGKN synodepraeses Ds. K.J. Bijleveld en de vertegenwoordiger van het Meldpunt, Br. A. Heystek. (Beeld: A.Postma-Pijl)

Nieuws

Bijzondere tijden leveren ook bijzondere vormen van woordverkondiging en bemoedigingen.

Houd dit bericht onder de aandacht voor updates.

Lees meer...

Het moderamen van de vGKN heeft naar aanleiding van de huidige situatie in ons land, gehoord de richtlijnen van de overheid en gegeven de sluiting van de locatie waar we zouden vergaderen, besloten dat het niet wijs is om onze synodezitting van 4 april a.s. te laten doorgaan.

Lees meer...