Assen, 8 oktober 2016

Op 8 oktober waren de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) bijeen voor de 1e synodezitting van de synode van Assen. Anders dan bij de gelijknamige synode van 1926 ging het niet over de slang maar werd bij de opening van de vergadering Psalm 8 gelezen.

Ons rentmeesterschap mag zich kenmerken door eerst te  luisteren naar God en Zijn Woord en dan ook naar elkaar.

Tijdens de ochtendzitting was een vertegenwoordiging van de regio Noord van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) aanwezig. De afgevaardigden kregen een uitleg over het ontstaan en het bestaan van de NGK en over de oecumenische betrekkingen die er momenteel zijn tussen de kerken van Gereformeerd belijden. 

Er werd een nieuw moderamen gekozen waarin de volgende personen zitting hebben genomen: ds. K.J. Bijleveld van Boornbergum-Kortehemmen werd verkozen als praeses, ds. A. van Harten-Tip van Assen als scriba, br. D. Hoekstra uit Frieschepalen-Siegerswoude als assessor; br. J. Rienstra uit Boornbergum werd benoemd als quaestor en ds. J.J. Douma-van der Molen uit Leek als actuarius. 

Binnenkort verschijnt het nieuwe jaarboekje, te bestellen bij de actuarius via de website www.vgkn.nl. Ook de acta 2014-2016 zullen binnenkort worden uitgegeven.

Br. B. Postma presenteerde het laatste nummer van het vGK-nieuws van zijn hand, met als thema “vader”. Dit themanummer is te downloaden via de website van de vGKN. 

Ds. Douma-van der Molen presenteerde een brochure van een eerder gehouden toespraak over de doop, ter ondersteuning van het gesprek binnen de kerken over dit belangrijke thema.

De  vGKN is aangesloten bij het Meldpunt seksueel misbruik. Het programma “veilig jeugdwerk” van het meldpunt wordt binnen de kerken van harte aanbevolen. Zo sloten de agendapunten aan bij de opening over Psalm 8 over de kwetsbare mens die toch in Gods dienst mag staan en Zijn lof mag zingen.

 

Nieuws

Agenda voorjaarszitting van de synode van de vGKN op zaterdag 10 april 2021 te Boornbergum, aanvang 9.30 uur

Lees meer...

Kort verslag van de slotzitting van de synode van Frieschepalen-Siegerswoude III (2018-2020) in de MaasStee te Assen op zaterdag 3 oktober 2020

Lees meer...