PERSBERICHT: Op zaterdag 8 april 2016 kwam de synode van de vGKN bijeen in Harkema.

In de opening werd vanuit Lucas 14, het gedeelte dat gaat over de uitnodiging voor de maaltijd, de lijn doorgetrokken naar vandaag. Ook in onze kerken zijn er veel mensen die wel geroepen zijn, maar niet komen. Dit mag ons diep bewogen maken, vooral ook door de ernst van het laatste vers, waarin ons duidelijk wordt gemaakt dat wie niet wil komen, uitgesloten wordt van de maaltijd. We ontvingen een aansporing tot gebed en ontferming ten opzichte van de plaats waarin we wonen en de wereld waar we in leven.  

Het jaarboekje 2016-2017 en de acta van de synode van Boelenslaan II, 2014-2016, werden gepresenteerd. (Te bestellen via de actuarius - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Er werd inhoudelijk gesproken over mensen die een gastlidmaatschap binnen de kerken aanvragen maar geen lid meer zijn van een kerk elders. Er werd een vergelijking gemaakt met het lidmaatschap van een sportclub: het is mogelijk enkele keren vrijblijvend mee te doen, maar daarna moet er een besluit worden genomen over het al dan niet lid worden. Zo kan een kerkenraad voor een nader te bepalen tijd een gastlidmaatschap toestaan maar daarbij is het beoogde doel het kerkelijk lidmaatschap, met alle rechten en plichten die daarbij horen. 

Ook werd gesproken over een advies aan de synode m.b.t. het verzoek van kinderen die gedoopt wensen te worden. 

Opnieuw bleek het kerkverband financieel gezond. Daarom werd het quotum opnieuw vastgesteld op € 10 per lid.

De oecumenische contacten kwamen aan de orde en allerlei praktische zaken waaronder ‘veilig jeugdwerk’. Kerken kunnen op plaatselijk niveau het voortouw nemen hier ook breder in de samenleving draagvlak voor te creëren. 

Na lange tijd is er weer positief nieuws van de FATEB. De theologische opleiding die door de vGKN wordt ondersteund moest vanwege het geweld in de Centraal Afrikaanse Republiek uitwijken naar Kameroen. Gedreven docenten blijven actief om de studenten een goede theologische opleiding te geven, zodat het christelijk geloof kan worden blijven verspreid en verdieping kan ontvangen. 

Zo beleefde de synode een plezierige en inhoudelijke zitting met de bekende gemoedelijke sfeer. Tussen de onderwerpen door werd weer veel gezongen. De vergadering werd besloten met een dankgebed waarbij we eerbiedig mochten stilstaan bij het lijden en sterven en ook de opstanding van onze Heer en Heiland, de Koning van de Kerk.

 

Nieuws

Namens de kerkenraad van de ontvangende kerk, de vGK Assen e.o. ‘Oase’, wordt u geïnformeerd over de slotzitting van de synode van Frieschepalen - Siegerswoude III (2018-2020)

Lees meer...

De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk gebedsuur te organiseren.

Lees meer...