J.Dijkstra, Rehoboth- de Here heeft ons ruimte gemaakt

Uitgave in eigen beheer, 2011. Deze uitgave is te bestellen bij de scriba van de vGK Boornbergum-Kortehemmen (adres: zie elders op de website). 158 p.; prijs € 12,50. De opbrengst van dit boekje is voor het zendingswerk van de vGKN, de Protestantse Theologische Faculteit in Bangui (de FaTEB, in Centraal Afrika. Zie voor informatie over dit werk elders op deze website).

Br Jochum Dijkstra heeft al heel wat kerkhistorische schetsen en miniaturen op zijn naam staan. Juist de 'kleine' kerkgeschiedenis heeft zijn interesse. Met vaardige pen, oog voor detail, kennis van zaken en op het juiste moment een snufje humor brengt hij gebeurtenissen uit het verleden tot leven.

Dat geldt ook voor "Rehoboth", dat is uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw van de voortgezette Gereformeerde Kerk van Boornbergum-Kortehemmen. Voordat dit nieuwe gebouw, met haar monumentale uitstraling, verrees, kerkte men in kerkgebouw Bethel, dat met veel liefde, centen en stuivers door de toenmalige gemeenteleden was gebouwd.

Grondig als Br Dijkstra is, begint hij zijn boek met de voorgeschiedenis van Bethel, de Afscheiding in Friesland van 1835. Helaas moest de gereformeerde kerk van Boornbergum in 1842 weer ontbonden worden. Wie zich afvraagt hoe dat mogelijk is, leze het boek!

Pas een halve eeuw later herleefde de gereformeerde kerk van Boornbergum-Kortehemmen, en werd kerkgebouw Bethel gebouwd. Al snel bleek deze kerk te klein én ook niet zo degelijk –gelukkig alleen materieel- als men had gehoopt. Daarom werd in 1911 een nieuwe kerk gebouwd. Dit proces wordt uitgebreid uit de doeken gedaan. Ondertussen passeren geliefde psalmen, orgel en muziekkorps, voorzangers en predikanten de revue.

Het boek is royaal voorzien van illustraties.

Wie houdt van levendige kerkgeschiedenis kan zijn hart ophalen bij het lezen van dit boek. Ondertussen wordt met dit boek over kerkbouw uit het Friese verleden de kerkopbouw van de Franstalige kerk uit het Afrikaanse heden gesteund.

Van harte aanbevolen!

Nieuws

Kort verslag van de openingszitting van de synode van Noordwolde (2024-2025) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, te Noordwolde op zaterdag 6 april 2024

Lees meer...

Agenda voor de openingszitting van de Synode van Noordwolde van de vGKN op zaterdag 6 april 2024, om 9.30 uur

Lees meer...