Openingszitting synode vGKN d.d. 4 oktober 2014 in teken van de oecumene.

Boelenslaan, 4 oktober 2014

Door de synode van Boelenslaan van de vGKN werd Ds. K.J. Bijleveld van Boornbergum-Kortehemmen verkozen als praeses. Scriba werd Br. B. Postma uit Oosterwolde en assessor Br. Oevering uit Drachten.

Tijdens de afgelopen synodeperiode zijn er veel oecumenische gesprekken gevoerd. Er werd geconstateerd dat deze contacten groeiden. Daarom werd er een deputaatschap voor kerkelijke samenwerking ingesteld. De vGKN hopen steeds duidelijker hun plaats in de gereformeerde oecumene vorm te geven.

Ds. D. Quant, praeses van de synode van de CGK, hield een referaat over de verhouding van plaatselijke kerk en kerkverband onder de titel "Wat hebben wij met elkaar te maken?". Het begint bij de plaatselijke kerk. Maar gereformeerden willen nederig zijn en niet doen alsof ze de wijsheid in pacht hebben. Ze erkennen dat deze wijsheid van Boven komt en ze elkaar nodig hebben. In de kerk is ieder gelijk - alleen Christus is Heer. Daarom hebben kerken met elkaar te maken. Toch is te merken dat de tijdgeest ook in de kerken doorwerkt. De vrede van Christus wordt bedreigd! Hiertegenover staat het Woord van God en de belijdenis die samenbinden. Als kerken hebben we elkaar nodig.

Dat blijkt ook over de grenzen heen. De vGKN zijn dankbaar voor de contacten in Zuid-Afrika en de Centraal Afrikaanse Republiek. De theologische faculteit aldaar (FATEB) is tijdelijk voor een groot deel verplaatst naar Kameroen. De contacten zijn ook hier samen met andere gereformeerde kerken.

Br. Postma heeft weer een editie van het vGKNieuws samengesteld. Deze is ook te lezen en te downloaden op de site www.vgkn.nl.

In een goede sfeer van onderlinge verbondenheid sloot de praeses deze synodezitting, die op D.V. 11 april 2015 te Noordwolde wordt voortgezet. Hij wenste ieder, ook de vele gasten, van harte de vrede van de Heer toe.

Nieuws

Beter nieuws uit het Nieuwe Testament – een cursus in Assen over de grote lijn van Matteüs tot Openbaring. 

Lees meer...

Op 6 april waren de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) bijeen voor de 2e synodezitting van de synode van Frieschepalen.

Lees meer...