Op zaterdag 14 april 2018 vond de slotzitting plaats van de synode van Assen, 2016-2018.

Noordwolde, 14 april 2018

De voorzitter, ds. K.J. Bijleveld was verhinderd vanwege een begrafenis en de assessor, br. S. Algra, leidde de vergadering. De kerk van Noordwolde verzorgde de opening. Daarin stond Jacobus 1:5 centraal: “En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden (HSV).” De afgevaardigden gingen met elkaar in gesprek en bespraken de betekenis van de Bijbelse wijsheid. Wij mogen de Here bidden om wijsheid, wij mogen die van Hem verwachten. Hij verwijt ons niet dat wij de wijsheid niet in pacht hebben maar schenkt ons in Zijn genade wat wij nodig hebben. 

Na de opening werd het wel en wee in de gemeenten besproken. Zorgen werden gedeeld, over afname van het kerkbezoek en gebrek aan bezieling, maar er waren ook veel redenen tot dankbaarheid. Al deze dingen werden als gebeds-en dankpunten aan de Here voorgelegd met het gebed om wijsheid. 

 

Diverse commissies brachten verslag uit aan de vergadering. De Financiën werden besproken en het quotum blijft (al sinds 2004) gehandhaafd op €10,- per ziel. 

 

Er werd gesproken over de privacywetgeving waarbij werd opgemerkt dat de kerken hierin eenvoudig de gouden regel hebben te volgen: onze naaste zo behandelen zoals wijzelf behandeld willen worden. Daarin hebben de kerken een lange traditie en ook een voorbeeldfunctie naar de wereld. 

Er werd een presentatie gegeven namens ‘Het Meldpunt misbruik in kerkelijke relaties’. Het aantal vertrouwenspersonen is landelijk enorm uitgebreid en ook het aantal meldingen en hulpvragen. Aan de ene kant is dit heel ernstig maar het is positief dat mensen meer dan vroeger naar buiten durven treden met hun pijn en hulp durven vragen en ook ontvangen. Er werd besproken hoe het Meldpunt nog bredere bekendheid kan ontvangen binnen de kerken en hoe dit werk ook door de vGKN gefinancierd kan worden.

 

Een belangrijk punt van bespreking vormde de oecumene. Er zijn allerlei kerkelijke ontwikkelingen, hoe staan wij daar als vGKN in? Wij willen graag open betrekkingen onderhouden met de kerken van Gereformeerd belijden. Er werd opgemerkt dat wij hier als mensen over spreken, maar dat het ook hier aankomt op het vragen om wijsheid aan de Here. We willen hier biddend mee omgaan.

 

De tweede editie van het vGKNieuws werd gepresenteerd, met als thema “In verwachting”. Ook verschenen: “Weet wie je bent. Kleine kerkgeschiedenis van de voorgezette Gereformeerde Kerken in Nederland”, geschreven door ds. A. van Harten-Tip. De laatste publicatie is te bestellen bij de actuarius, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor het bedrag van €2,50. 

 

Diverse andere onderwerpen kwamen aan de orde en werden in de bekende gemoedelijke sfeer besproken. Er werd veel gezongen en in de pauze waarin genoten werd van een voortreffelijke lunch was er volop ruimte voor onderlinge contacten. Zo werd de synode van Assen tenslotte gesloten, met een dankgebed waarin opnieuw gevraagd werd om wijsheid, zodat wij als vGKN de weg mogen gaan die de HERE wijst.

 

Nieuws

PERSBERICHT van de slotzitting van de Synode vGKN 2018-2021: vertrouwen. Noordwolde, 2-10-2021

Lees meer...

Agenda slotzitting van de verlengde synode van de vGKN op D.V. zaterdag 2 oktober 2021 te Noordwolde, aanvang 9.30 uur

Lees meer...